KIX Communication Index Logo

PR Measurement.

I’m the CEO of KIX Communication Index, a science-based startup with a survey tool for measuring your organisation’s communication maturity. The index is based on published research and validated by the Mid Sweden University.

Some former KIX clients: Volvo Group Truck Operations, PostNord, SWECO, Höganäs, Skatteverket, SCA, Berners person- och transportbilar, Svenska kraftnät, Region Stockholm – Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Arbetsmiljöverket, Falu Energi & Vatten, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Östersunds kommun, Jordbruksverket, Stockholms universitet, Boverket, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Riksgälden, Fortifikationsverket, Sundsvalls kommun, MRF - Medelpads Räddningstjänstförbund, Midlanda Flygplats, MittSverige Vatten och Avfall, ServaNet, Sundsvall Elnät, Sundsvall Energi, Mitthem, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Piteå kommun – Samhällsbyggnad, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Region Jämtland-Härjedalen, Kommunals A-kassa, Katrineholms kommun, Vetenskapsrådet, Göteborg & Co, Räddningstjänsten Östra Götaland, Mittuniversitetet, Roche, Krokoms kommun, Norconsult etc.