A. En strategi ska alltid vara ett recept på exakt hur en korkad majoritet ska besegras över tid.

B. En strategi ska upplevas som enkel och rolig att efterleva. Strategier som är jobbiga och dränerar energi fungerar sällan bra.

C. En strategi ska vara kort och kärnfull. Det är istället planen som ska vara detaljerad och djupgående.

Se även:

Process för analys
Process för kreativitet
Process för leverans

Rutiner för sekretess
Rutiner för offerter
Rutiner för rapportering
Rutiner för fakturering

Strategier för framgång
Strategier för motgång
Strategier för relationer
Strategier för lärande