A. Spin Factory undertecknar alltid ett sekretessavtal med alla klienter. Detta för att stärka klientens skydd och trygghet.

B. Spin Factory har ett standardavtal som kan användas om klienten inte har ett eget.

C. Sekretessavtalet i original undertecknas och levereras som regel i samband med offertens undertecknande. För högkänsliga ärenden kan ett sekretessavtal tecknas tidigare i processen.