Analys

I marknadsförings- och PR-branschen skyddar byråer och konsulter den egna kompetensen. För om de överför denna kompetens på sina klienter så riskerar de att göra sig själv överflödiga, resonerar de.

Strategi

Spin Factory ska vara marknadsförings- och PR-branschens i särklass bästa lärare och överförare av kompetens.

Principer

A. Spin Factory ska ta alla chanser att överföra kunskap och färdigheter enligt generositetsprincipen. Den övergripande målsättningen i alla samarbeten är att göra den egna kompetensen överflödig.

B. Den egna pedagogiska förmågan ska alltid prioriteras och utvecklas med prioritet över andra nödvändiga färdigheter som konsult.

C. Omvänt ska Spin Factory ständigt lära sig mer om klientens faktiska verksamhet. Detta är en central del av yrkesrollen som aldrig får upphöra.