A. En skriftlig månadsrapport med en sammanställning av nedlagt arbete, resultat och förslag på förbättringar skickas alltid en veckodag innan en faktura skickas.

B. En kort kontaktrapport med sammanfattade diskussionspunkter och beslut skickas alltid efter varje möte och telefonsamtal. Skickas snarast.

Se även:

Rutiner för sekretess
Rutiner för offerter
Rutiner för fakturering

Process för analys
Process för strategi
Process för kreativitet
Process för leverans

Strategier för framgång
Strategier för motgång
Strategier för relationer
Strategier för lärande