A. En Spin Factory-offert har relativt kort giltighetstid, i regel 11 dagar. Detta för att minska risken för arbetstidsmässiga flaskhalsar.

B. Spin Factorys policy är att på accepterad begäran skicka över en offert senast inom 3 arbetsdagar.

C. Offerter skickas och signeras alltid med en digital lösning för smidig administration.