Analys

Byråer och konsulter i marknadsförings- och PR-världen har som standard att förmedla en bild av att de aldrig upplever motgångar i sina samarbeten. När motgångar uppstår är branschstandarden att övertyga klienten om motsatsen eller att snabbt gå vidare som om ingenting hänt.

Strategi

Spin Factory ska vara good enough i framgång, men framför allt helt outstanding i motgång.

Principer

A. Hur motgångar ska hanteras måste alltid diskuteras öppet och tydligt innan arbetet påbörjas.

B. En motgång får aldrig gå förlorad — det är upp till Spin Factory att se till att värdefull lärdom kommer alla inblandade till gagn.

C. I motgång ska allt arbete och all kommunikation intensifieras och nya kreativa lösningar ska testas.