Analys

Förtäckt junior övertid är den vida mest utbredda konkurrensfördelen i marknadsförings- och PR-branschen. Samtidigt är utbrändhet är ett vidsträckt problem. Även de mest seniora kompetenserna har sällan tid att tänka djupt och länge kring sina klienters utmaningar. Detta resulterar i arbetsrelaterad stress för alla inblandade.

Strategi

Tid till att tänka är ett centralt konkurrensmedel som Spin Factory värderar högre än tid till möten och tid till genomföranden.

Principer

A. Spin Factory avsätter inte bara tid till möten och genomförande, utan även till att tänka. Strukturerat djuptänkande på arbetstid är branschens mest underutnyttjade resurs.

B. Spin Factory bokar aldrig mer än två möten per dag och aldrig mer än fyra möten per vecka. Möte bokas aldrig samma dag som en workshop eller föreläsning.

C. Spin Factory lovar 1 timmes svarstid (oavsett veckodag eller klockslag), men då enbart via sms. Telefonsamtal schemaläggs som möten.