A. Acceptera aldrig det som vid den första genomlysningen verkar självklart eller enkelt.

B. Varje analys måste motsvara de förväntningar som ställs på ett affärsmässigt beslutsunderlag.

C. En god analys ska vara värdefull för mottagaren; den ska visa på möjligheter som andra förbisett.